Stanarsko pravo

Pravo klijenata iz ustupljenog prava prema njihovom stanodavcu za naknadu troškova zamjenskog smještaja tokom vodene štete u njihovom stanu je protiv svih prigovora stanodavca i prvostepenog suda u cijelosti ostvareno u žalbenom postupku.

Zemaljski Sud Berlin-Presuda od 12.02.2019

Ersatzunterkunft


Protutužba klijentice protiv njenih stanodavaca zbog uklanjanja mrlja od vlage bila je uspješna, jer stanodavci nisu mogli dokazati da građevinska konstrukcija kuće nije bila uzrok za mrlje od vlage.

Općinski Sud Wedding-Presuda od 10.08.2005

Maengel


Prebijanje potraživanja stanodavca klijenata na naknadu štete zbog kašnjenja iselenja protiv zahtjeva klijenata za vraćanje kaucije odbijeno je od strane žalbenog suda kao neosnovano, jer stanodavac nije pokazao ni da je stan mogao iznajmiti odmah u slučaju da su se klijenti iselili prije, niti da mu je unatoč odgovarajućim naporima, bilo nemoguće iznajmiti stan na novo. Za razliku od posljedične štete uzrokovane raskidom ugovora, teret dokazivanja u slučaju štete zbog kašnjenja iselenja nosi stanodavac.

Zemaljski Sud Berlin-Presuda od 15.11.2011

Mietausfallschaden


Tužba stanodavca klijentice za iseljenje zbog zaostalih plaćanja stanarina je odbijena i u žalbenom postupku, jer je klijentica imala pravo da smanji stanarinu i da utoliko ostvari pravo zadržavanja u visini od četiri puta većeg iznosa smanjena stanarine.

Zemaljski Sud Berlin-Presuda od 22.04.2015

Raeumungsklage-1


Obrana od tužbe stanodavca klijentice protiv klijentice za iselenje zbog zaostalih plaćanja stanarina bila je uspješna, jer je stanodavčev trenutačni raskid ugovora postao nedjelotvoran sa cijelokupnom uplatom zaostataka u roku počeka po članku 569 stavka 3 br. 2 BGB, a stanodavac nije imao ni legitimni interes za njegov alternativno proglašen redovni otkaz u skladu s člankom 573 stavcima 1 i 2 br. 1 BGB.

Općinski Sud Wedding-Djelomična presuda od 21.11.2017

Raeumungsklage-2


Uzvratna potraživanja stanodavca klijentice protiv potraživanja klijentice za isplatu viška plaćenih režija je odbijen i od strane žalbenog suda kao neosnovan, jer su prava stanodavca bila izgubljena u skladu s člankom 242 BGB.

Zemaljski Sud Berlin-Presuda od 19.04.2002

Verwirkung


Neispravnu odluku prvostepenog suda o privremenoj izvršnosti mjera modernizacije koje je poduzeo stanodavac ispravio je žalbeni sud u korist klijentice.

Zemaljski Sud Berlin-Djelomična presuda od 07.01.2016

Vorlaeufige-Vollstreckung-Modernisierung

Facebook
Twitter
LinkedIn
XING
Reddit
Kontakt
Bepi Uletilovic - Profil

+ 49 (0) 30/ 79701389

mail@anwalt-uletilovic.de