Info
iz moje prakse

 • Radno pravo

  Radni Sud Berlin-Presuda od 31.07.2012

  Tužba za klijenta zbog nastavka isplate plaća bila je uspješna, jer njegov poslodavac nije iznio dovoljno činjenica koje bi mogle potkopati dokaznu vrijednost potvrda o radnoj nesposobnosti klijenta.
 • Boravišno Pravo

  Viši Upravni Sud Berlin-Presuda od 21.10.2004

  Žalba protiv odbijanja pravne pomoći klijentima bila je uspješna, jer je njihova tužba za davanje dozvola boravka obećavala uspjeh.
 • Bankarsko pravo

  Ombudsman privatnih banaka-Arbitražna odluka od 21.01.2008

  Banka je morala klijentu nadoknaditi štetu, jer je vjerovniku prerano isplatila zaplijenjeni iznos na njegovom računu.
 • Uslužno pravo

  Općinski Sud Hamburg-Presuda od 17.02.2005

  Tužba protiv klijenta zbog isplate naknade za istraživanje financiranja odbačena je, jer tužiteljica nije pružila dokaze da je ispunila svoje ugovorne obaveze.

  Općinski Sud Wedding-Presuda od 08.03.2013

  Tužba protiv klijenta za naknadu za satove plesa djelomično je odbačena, jer je odredba o raskidu ugovora u općim uvjetima tužitelja bila nevažeća.
 • Privremena pravna zaštita

  Zemaljski Sud Würzburg-Presuda od 10.07.2013

  Privremenu mjeru protiv klijenta ukinuo je žalbeni sud, jer tužiteljica klijentu nije dostavila tu odluku u jednomjesečnom roku iz članka 929 stavka 2 ZPO.

  Općinski Sud Wedding-Presuda od 08.03.2013

  Stanodavcu klijentice je u postupku privremene mjere naređeno ponovno osposobiti grijanje u njenom stanu tijekom sezone grijanja.
 • Nasljedno pravo

  Zemaljski Sud Berlin-Djelomična presuda od 02.11.2017

  Kao sunasljednica, klijentica je dobila pravo zahtijevati od optuženih informacije o tome kako su, kada i u koje svrhe koristili punomoć koju je ostavitelj njima dao za obavljanje bankarskih transakcija s njegovom imovinom.
 • Europsko pravo

  Europski Sud za Ljudska Prava-Objava od 24.09.2013

  Klijent je tikao i kritizirao policajce tijekom akcije u vezi s njegovom imovinom i osuđen zbog uvrede. Njegova žalba, koja ukazuje na povredu njegovog osnovnog prava na slobodu izražavanja svoga mišljenja, proglašena je neprihvatljivom.
 • Porodično pravo

  Komorski Sud-Odluka od 30.06.2015

  Zahtjev za klijenticu da se ne prizna srpska odluka o razvodu braka u Njemačkoj bio je uspješan, jer zahtjev za razvod braka nije bio pravilno dostavljen. Posljedica toga je bila da je klijentica mogla naslijediti svog preminulog supruga kao nerazvedena udovica.

  Općinski Sud Rastatt-Odluka od 12.12.2018

  Kao zahtjevano, muž klijentice osuđen je u postupku prijevremene naknade bračne stečevine da pruži informacije o svojoj imovini.

  Komorski Sud-Odluka od 28.01.2022

  Bivša supruga klijenta podnijela je zahtjev za izjednačavanje mirovina, iako je to isključeno javnobilježničkim bračnim ugovorom, uz obrazloženje da je ništav. Odbrana klijenta od toga bila je uspješna u obe instance.

  Komorski Sud-Odluka od 08.12.2016

  Bivša supruga preminulog klijenta bila je registrirana kao jedini vlasnik etažnog stana u Berlinu. Zastupajući kćeri preminulog klijenta kao njegove nasljednice, postignuto je utvrđenje pripadnosti etažne imovine bračnoj stečevini prema bosansko-hercegovačkom zakonu i na sudu je provedeno njihovo pravo na odgovarajuću korekciju zemljišne knjige.

  Komorski Sud-Odluka od 31.01.2022

  Žalba za klijenticu i njeno dijete protiv naloga DNK analize za dokazivanje roditeljstva djeteta bila je uspješna, jer Općinski sud Tempelhof-Kreuzberg nije odlučio na temelju saslušanja kao propisano. Osim toga, dijete ima vlastito pravo na odbijanje, a interesi podnositelja zahtjeva i osobe koja se ispituje moraju se vagati kao dio testa prihvatljivosti.

  Komorski Sud-Odluka od 06.08.2010

  Žalba za klijenticu protiv isključenja izjednačavanja mirovina u kontekstu razvoda braka bila je uspješna, jer se nije mogla utvrditi gruba nepravda.

  Općinski Sud Rastatt-Odluka od 18.12.2019

  Kao zahtjevano, muž klijentice je osuđen da je dužan platiti klijentici prijevremenu naknadu bračne stečevine.
 • Šumarsko pravo

  Viši Zemaljski Sud Brandenburg-Odluka od 13.09.2011

  Pravna žalba za klijenta uspjela je pobiti pravne posljedice, jer je prvostepeni sud pogriješio u mjeri novčane kazne.

  Viši Zemaljski Sud Brandenburg-Odluka od 12.06.2012

  Pravna žalba za klijenta je ponovo bila uspješna u donošenju pravnih posljedica, jer prvostepeni sud klijentu nije odobrio olakšanje plaćanja.
 • Kupoprodajno pravo

  Općinski Sud Tempelhof-Kreuzberg-Presuda od 31.03.2011

  Tužba protiv klijenta zbog jamstva za polovno vozilo odbačena je, jer se nije moglo utvrditi zaključenje kupoprodajnog ugovora između tužitelja i klijenta.

  Općinski Sud Wedding-Presuda od 08.12.2005

  Tužba za klijenta zbog plaćanja preostale kupoprodajne cijene za frizerski salon bila je uspješna, jer optuženik nije mogao objasniti i dokazati da su predmeti kupnje nedostajali prilikom predaje salona i da je imao pravo na odštetu.
 • Leasing pravo

  Općinski Sud Potsdam-Presuda od 09.12.2003

  Tužba protiv klijenata za naknadu troškova zapljene leasing vozila je odbačena, jer je zapljena koju je tužitelj pokrenuo ocijenjena kao zabranjena vlastita sila.
 • Posredničko pravo

  Općinski Sud Charlottenburg-Presuda od 06.02.2004

  Tužba za klijenta zbog isplate provizije za posredovanje ugovora o najmu restorana šogorici optuženog bila je uspješna, jer optuženi nije mogao predočiti alternativni ugovor o proviziji.

  Komorski Sud-Presuda od 29.10.2012

  Pravo klijenta iz ustupljenog prava na plaćanje provizije za posredovanje kupoprodajnog ugovora za stambeni park sa drugom firmom koju je tuženi imenovao kao kupca je sudski ostvarena protiv višestrukih prigovora optuženog.
 • Stanarsko pravo

  Zemaljski Sud Berlin-Presuda od 12.02.2019

  Pravo klijenata iz ustupljenog prava prema njihovom stanodavcu za naknadu troškova zamjenskog smještaja tokom vodene štete u njihovom stanu je protiv svih prigovora stanodavca i prvostepenog suda u cijelosti ostvareno u žalbenom postupku.

  Općinski Sud Wedding-Presuda od 10.08.2005

  Protutužba klijentice protiv njenih stanodavaca zbog uklanjanja mrlja od vlage bila je uspješna, jer stanodavci nisu mogli dokazati da građevinska konstrukcija kuće nije bila uzrok za mrlje od vlage.

  Zemaljski Sud Berlin-Presuda od 15.11.2011

  Prebijanje potraživanja stanodavca klijenata na naknadu štete zbog kašnjenja iselenja protiv zahtjeva klijenata za vraćanje kaucije odbijeno je od strane žalbenog suda kao neosnovano, jer stanodavac nije pokazao ni da je stan mogao iznajmiti odmah u slučaju da su se klijenti iselili prije, niti da mu je unatoč odgovarajućim naporima, bilo nemoguće iznajmiti stan na novo. Za razliku od posljedične štete uzrokovane raskidom ugovora, teret dokazivanja u slučaju štete zbog kašnjenja iselenja nosi stanodavac.

  Zemaljski Sud Berlin-Presuda od 22.04.2015

  Tužba stanodavca klijentice za iselenje zbog zaostalih plaćanja stanarina je odbijena i u žalbenom postupku, jer je klijentica imala pravo da smanji stanarinu i da utoliko ostvari pravo zadržavanja u visini od četiri puta većeg iznosa smanjena stanarine.

  Općinski Sud Wedding-Djelomična presuda od 21.11.2017

  Obrana od tužbe stanodavca klijentice protiv klijentice za iselenje zbog zaostalih plaćanja stanarina bila je uspješna, jer je stanodavčev trenutačni raskid ugovora postao nedjelotvoran sa cijelokupnom uplatom zaostataka u roku počeka po članku 569 stavka 3 br. 2 BGB, a stanodavac nije imao ni legitimni interes za njegov alternativno proglašen redovni otkaz u skladu s člankom 573 stavcima 1 i 2 br. 1 BGB.

  Zemaljski Sud Berlin-Presuda od 19.04.2002

  Uzvratna potraživanja stanodavca klijentice protiv potraživanja klijentice za isplatu viška plaćenih režija je odbijen i od strane žalbenog suda kao neosnovan, jer su prava stanodavca bila izgubljena u skladu s člankom 242 BGB.

  Zemaljski Sud Berlin-Djelomična presuda od 07.01.2016

  Neispravnu odluku prvostepenog suda o privremenoj izvršnosti mjera modernizacije koje je poduzeo stanodavac ispravio je žalbeni sud u korist klijentice.
 • Odštetno pravo

  Općinski Sud Schöneberg-Presuda od 10.06.2010

  Na odštetu nije osuđen samo maloljetni počinitelj koji je uništio bočni prozor klijentovog automobila, već i njegova majka zbog kršenja dužnosti nadzora.
 • Socijalno pravo

  Socijalni Sud Berlin-Presuda od 15.01.2007

  Pomoćna tužba za isplatu mirovine zbog djelomičnog invaliditeta u slučaju profesionalne invalidnosti za klijenta bila je uspješna, jer klijent, čak i ako nije kvalificirani radnik, nije mogao biti upućen na opće tržište rada zbog nekoliko godina djelovanja kao specijalni građevinski radnik.
 • Krivično pravo

  Općinski Sud Tiergarten-Presuda od 01.09.2006

  Klijent je oslobođen optužbe za prevaru u vezi socijalne pomoć, jer se nije moglo dokazati da je znao za štedni račun svoje supruge.

  Općinski Sud Tiergarten-Presuda od 07.01.2020

  Klijent je oslobođen optužbe za prevaru kod prodaje robe na Internetu, jer se nije moglo dokazati da je on ponudio navodnu robu pod uslovom plaćanja unaprijed na Internetu.

  Općinski Sud Mühlheim an der Ruhr-Presuda od 07.07.2020

  Klijent je oslobođen optužbe za kreditnu prevaru, jer se nije moglo dokazati da je on predao zahtjev za auto kredit.

  Zemaljski Sud Würzburg-Presuda od 19.12.2012

  Neposredna žalba za klijenta protiv opoziva uvjetnog otpusta bila je uspješna, jer se nije mogao utvrditi razlog za zabrinutost zbog počinjenja daljnjih krivičnih djela.

  Općinski Sud Chemnitz-Presuda od 20.09.2018

  Klijent je oslobođen optužbe za komercijalno krijumčarenje stranaca iz Srbije, jer se njemu nije moglo dokazati znanje o njihovoj namjeri da podnesu zahtjeve za azil.

  Općinski Sud Tiergarten-Presuda od 14.06.2019

  Klijent je oslobođen optužbe za opasne tjelesne ozljede, jer ga oštećeni svjedok nije uvjerljivo identificirao kao počinitelja.

  Općinski Sud Tiergarten-Presuda od 24.11.2020

  Klijent je oslobođen optužbe za tjelesne ozljede i prisilu, jer su svjedoci iskoristili svoje pravo da odbiju svjedočenje.

  Komorski Sud-Odluka od 01.02.2022

  U prvoj instanci klijentica je osuđena na ukupno šest mjeseci zatvora zbog dvije krađe. Ovu presudu potvrdio je Žalbeni sud. Revizija podnesena za klijenticu protiv žalbene presude dovela je do ukidanja presude i vraćanja u drugo kazneno odjeljenje, jer nisu bila razumljiva razmatranja Žalbenog suda o visini kazne u vezi prethodni krivični djela klijentice.
 • Ustavno pravo

  Ustavni Sud Berlin-Odluka od 31.05.2013

  Kao odgovor na žalbu u ime klijenata, Ustavni sud u Berlinu poništio je presudu 63. vijeća zemaljskog suda u Berlinu u najamnom predmetu zbog kršenja prava na saslušanje.

  Ustavni Sud Berlin-Odluka od 14.08.2012

  Kao odgovor na žalbu u ime klijenata, Ustavni sud u Berlinu ukinuo je još jednu presudu 63. vijeća zemaljskog suda u Berlinu u najamnom predmetu zbog kršenja prava na saslušanje.
 • Saobraćajno pravo

  Općinski Sud Tiergarten-Presuda od 04.01.2006

  Klijent je oslobođen optužbe za vožnju bez dozvole, jer se moglo dokazati da je u vrijeme djela vozač bila druga osoba.

  Zemaljski Sud Berlin-Odluka od 16.01.2019

  Žalba za klijenticu na privremeno oduzimanje vozačke dozvole zbog pijanstva u prometu bila je uspješna, jer kod nje nisu mogli biti utvrđeni simptomi poremećaja povezani s alkoholom.

  Općinski Sud Stadtroda-Presuda od 17.11.2011

  Klijent je oslobođen optužbe za prekoračenje maksimalne dozvoljene brzine, jer se pokazalo da je druga osoba bila vozač u vrijeme djela.

  Općinski Sud Potsdam-Presuda od 15.04.2013

  Klijent je oslobođen optužbe za prekoračenje maksimalne dozvoljene brzine, jer se moglo dokazati da je druga osoba bila vozač u vrijeme djela.

  Općinski Sud Tiergarten-Presuda od 18.09.2013

  Novčana kazna izrečena klijentu zbog prekoračenja najveće dopuštene brzine i zabrana vožnje se mogla smanjiti odnosno skratiti, jer je policijia napravila grešku kod mjerenja brzine.

  Općinski Sud Mitte-Presuda od 04.12.2020

  Tužba za klijenta zbog naknade troškova popravke stručne radionice koje je izračunao privatni vještak bila je uspješna, jer je sud odbio pozivanje osiguravajućeg društva na jeftiniju opciju popravke u alternativnoj radionici prema njihovom ispitnom izvještaju.

  Zemaljski Sud Berlin-Presuda od 27.05.2004

  Zahtjev klijentice za naknadu štete je u velikoj mjeri ostvaren u žalbenom postupku, jer se moglo dokazati da nije ona, već druga strana koja je sudjelovala u saobraćajnom udesu, promijenila voznu traku.

  Zemaljski Sud Berlin-Presuda od 19.06.2020

  Klijent je u žalbenom postupku oslobođen optužbe za pijanstvo u prometu jer koncentracija alkohola u krvi u vrijeme djela više nije mogla biti utvrđena zbog greške u uzimanju krvi.

  Općinski Sud Mitte-Presuda od 04.09.2020

  Tužba za klijenta protiv hrvatskog osiguravajućeg društava zbog prometne nesreće u Bosni i Hercegovini bila je pretežno uspješna pod primjenom bosanskohercegovačkog prava, čime je osiguravajuće društvo osuđeno na plaćanje zateznih kamata od 12%.

  Zemaljski Sud Berlin-Presuda zbog izostanka od 09.10.2013

  Zahtjev klijenta za naknadu štete protiv nizozemskog osiguravajućeg društva zbog nesreće u Nizozemskoj mogao se pravno ostvariti u Berlinu primjenom nizozemskog prava.

  Općinski Sud Mitte-Presuda od 16.01.2003

  Mogla se izbjeći odgovornost klijenta kao vlasnika vozila za štete koje je njegov sin prouzrokovao u potjeri s policijom.

  Općinski Sud Tiergarten-Odluka od 01.03.2006

  Postupak protiv klijenta zbog prometnog prekršaja morao je biti obustavljen zbog zastare.

  Općinski Sud Tiergarten-Odluka od 16.03.2011

  Daljnji postupak protiv klijenta zbog prometnog prekršaja morao je biti obustavljen zbog zastare.
 • Pravo osiguranja

  Zemaljski Sud Potsdam-Presuda od 18.07.2017

  Zahtjev klijentice kao korisnice životnog osiguranja njezinog preminulog supruga protiv njegovih kćeri iz prvog braka da pristanu na isplatu osiguranog iznosa, mogao se ostvariti na sudu, jer srpska odluka o razvodu braka nije bila priznata u Njemačkoj, a kćeri nisu imali ni pravo opoziva.

  Zemaljski Sud Cottbus-Presuda od 20.12.2016

  Tužba za klijenta zbog naknade štete protiv osiguravajućeg društva djelomičnog kasko osiguranja njegovog automobila, nastale kod krađe, bila je uspješna, jer osiguravajuće društvo nije dovoljno osporilo postojanje štete od krađe i nije bila očita namjerna povreda dužnosti klijenta kao osiguranika.

  Općinski Sud München-Presuda od 12.07.2013

  Regres društva osiguranja od odgovornosti za motorna vozila prema klijentu zbog bijegstva od mjesta saobraćajnog udesa je izbjegnut, zato što se nije mogla utvrditi podmukla povreda obaveze razjašnjenja klijenta prema osiguravarajućoj kući, jer je uspio pobiti mogućnost vožnje u pijanom stanju i vožnje bez dozvole.

  Općinski Sud Tiergarten-Presuda od 09.06.2010

  Izbjegnut je regres društva osiguranja od odgovornosti za motorna vozila prema klijentu zbog zakašnjelog plaćanja prve premije, jer klijent nije bio odgovoran za zakašnjenje.

  Zemaljski Sud Berlin-Presuda od 29.11.2021

  Osiguranje od komercijalne odgovornosti klijenta odbilo je podmiriti štetu zbog kašnjenja sljedeće premije. Tužba za klijenta zbog pokrića prema osiguravajućem društvu bila je uspješna, jer nisu bili ispunjeni uvjeti za oslobađanje od plaćanja prema članku 38 stavka 2 VVG, jer klijentu nije stigla kvalificirana opomena prema članku 38 stavka 1 VVG.
 • Izvršno pravo

  Općinski Sud Erlangen-Presuda od 29.09.2011

  Tužba za klijenta protiv svog vjerovnika zbog nepravednog obogaćivanja u kontekstu pljenidbe računa bila je uglavnom uspješna, jer se moglo dokazati da pljenidba djelomično nije bila opravdana.

  Općinski Sud Potsdam-Odluka od 01.02.2013

  Licitacijija u sklopu podijele stanbene kuće klijentice putem prisilnog izvršenja je spriječena neposrednom žalbom, jer odgovorna pravosudna službenica nije uzela u obzir naknadu za neopterećeni dijeo suvlasnika prema članku 182 stavka 2 ZVG, kada je odredila visinu minimalne ponude.