Info
iz moje prakse

Bankarsko pravo

Banka je morala klijentu nadoknaditi štetu, jer je vjerovniku prerano isplatila zaplijenjeni iznos na njegovom računu. Ombudsman privatnih banaka-Arbitražna odluka od 21.01.2008

Pročitaj više »
Boravišno pravo

Žalba protiv odbijanja pravne pomoći klijentima bila je uspješna, jer je njihova tužba za davanje dozvola boravka obećavala uspjeh. Viši Upravni Sud Berlin-Presuda od 21.10.2004

Pročitaj više »
Europsko pravo

Klijent je tikao i kritizirao policajce tijekom akcije u vezi s njegovom imovinom i osuđen zbog uvrede. Njegova žalba, koja ukazuje na povredu njegovog osnovnog

Pročitaj više »
Izvršno pravo

Tužba za klijenta protiv svog vjerovnika zbog nepravednog obogaćivanja u kontekstu pljenidbe računa bila je uglavnom uspješna, jer se moglo dokazati da pljenidba djelomično nije

Pročitaj više »
Krivično pravo

U prvom stupnju Općinski sud u Tiergartenu osudio je klijenta na novčanu kaznu zbog primanja ukradenih bicikala i naredio oduzimanje sedam bicikala. Nakon uložene žalbe

Pročitaj više »
Kupoprodajno pravo

Tužba protiv klijenta zbog jamstva za polovno vozilo odbačena je, jer se nije moglo utvrditi zaključenje kupoprodajnog ugovora između tužitelja i klijenta. Općinski Sud Tempelhof-Kreuzberg-Presuda

Pročitaj više »
Leasing pravo

Tužba protiv klijenata za naknadu troškova zapljene leasing vozila je odbačena, jer je zapljena koju je tužitelj pokrenuo ocijenjena kao zabranjena vlastita sila. Općinski Sud

Pročitaj više »
Nasljedno pravo

Kao sunasljednica, klijentica je dobila pravo zahtijevati od optuženih informacije o tome kako su, kada i u koje svrhe koristili punomoć koju je ostavitelj njima

Pročitaj više »
Odštetno pravo

Na odštetu nije osuđen samo maloljetni počinitelj koji je uništio bočni prozor klijentovog automobila, već i njegova majka zbog kršenja dužnosti nadzora. Općinski Sud Schöneberg-Presuda

Pročitaj više »
Posredničko pravo

Tužba za klijenta zbog isplate provizije za posredovanje ugovora o najmu restorana šogorici optuženog bila je uspješna, jer optuženi nije mogao predočiti alternativni ugovor o

Pročitaj više »
Pravo osiguranja

Zahtjev klijentice kao korisnice životnog osiguranja njezinog preminulog supruga protiv njegovih kćeri iz prvog braka da pristanu na isplatu osiguranog iznosa, mogao se ostvariti na

Pročitaj više »
Radno pravo

Tužba za klijenta zbog nastavka isplate plaća bila je uspješna, jer njegov poslodavac nije iznio dovoljno činjenica koje bi mogle potkopati dokaznu vrijednost potvrda o

Pročitaj više »
Socijalno pravo

Pomoćna tužba za isplatu mirovine zbog djelomičnog invaliditeta u slučaju profesionalne invalidnosti za klijenta bila je uspješna, jer klijent, čak i ako nije kvalificirani radnik,

Pročitaj više »
Stanarsko pravo

Pravo klijenata iz ustupljenog prava prema njihovom stanodavcu za naknadu troškova zamjenskog smještaja tokom vodene štete u njihovom stanu je protiv svih prigovora stanodavca i

Pročitaj više »
Šumarsko pravo

Pravna žalba za klijenta uspjela je pobiti pravne posljedice, jer je prvostepeni sud pogriješio u mjeri novčane kazne. Viši Zemaljski Sud Brandenburg-Odluka od 13.09.2011 Pravna

Pročitaj više »
Uslužno pravo

Tužba protiv klijenta zbog isplate naknade za istraživanje financiranja odbačena je, jer tužiteljica nije pružila dokaze da je ispunila svoje ugovorne obaveze. Općinski Sud Hamburg-Presuda

Pročitaj više »
Ustavno pravo

Kao odgovor na žalbu u ime klijenata, Ustavni sud u Berlinu poništio je presudu 63. vijeća zemaljskog suda u Berlinu u najamnom predmetu zbog kršenja

Pročitaj više »